अमेरिकामा दशैंको टि’काको सा’इत नेपालमा भन्दा एकदिन अ’गाडि

डिसी , अन्तर्राष्ट्रिय प’न्चांग नि’र्णय स’मितिले अमेरिकामा दशैको टिकाको सा’इत नेपालमा भन्दा एकदिन अगाडि नै अर्थात् अक्टोबर २५ मा रहेको जनाइको छ । नेपालमा द’शैंको टिका अक्टोबर २६ अर्थात् का’र्तिक १० गते रहेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय प’न्चांग नि’र्णय समितिले विदेशका विभिन्न ठाउँहरुको लागि स्था’नीय समयअनुसारको दशैँको टीकाको साईत नि’काली प्र’काशन ग’रेको हो । जसमध्ये अक्टोबर २५ ता’रिख आईतबार अमेरिकाको पूर्वी भूभाग अर्थात न्यूयोर्क, वासिंटन डिसी, मे’रिल्याण्ड तथा भ’र्जिनिया र फ्लो’रिडा लगायतका रा’ज्यहरुमा विहान ११ बजेर ५ मिनेटको साईत नि’स्किएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प’ञ्चाङग नि’र्णय स’मितिले विभिन्न देशका लागि त’य ग’रेको दशैंको टिकाको सा’इत यस्तो छ ।मध्य अमेरिका टे’क्सास लगायत क्या’लिफोर्नियाको पनि अक्टोबर २५ ता’रिखकै छु’ट्टाछुट्टै समयको सा’ईत नि’स्किएको छ । क्यानडाको लागि विहान ११ बजेर ४३ मिनेटको सा’ईत नि’र्धारण गरिएको छ ।त्यसैगरी मा’रुतीनन्दन प’न्चांगले पनि अमेरिकाको लागि द’शैँको सा’ईत प्रकाशित गरेको छ । आफू ब’स्ने स्था’नको अ’क्षांश र दे’शान्तरको आ’धारमा ति’थिको ग’णना ग’री यस्ता वि’शेष खा’लका चा’डपर्वहरु शुभ सा’ईतमा मा’न्नु प’र्ने भएकोले यसरी नि’काल्न था’लिएको अ’न्तर्राष्ट्रिय प’न्चांग नि’र्णायक स’मितिका अध्यक्ष डाक्टर माधव भट्टराईले बताए ।