नेपाल सरकारले माग्यो २ सय ३२ जना जा’सूस, एसएलसी पास गरेकाले पनि पाउने (विज्ञापनसहित)

काठमाडौं– नेपाल सरकारको गु’प्तर नि’काय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २ सय ३२ जना सहायक सूचक(जा’सूस)का लागि द’रखास्त आ’ह्वान गरेको छ ।यस सम्बन्धी वि’ज्ञापन शुक्रवारको गोरखापत्रमा प्र’काशन गरिएको छ । सो सम्बन्धी आ’वेदन यही आउँदो माघ १९ गते सम्ममा दिनुपर्ने वि’ज्ञापनमा जनाइएको छ ।विज्ञापनमा जनाइए अनुसार विभागमा रि’क्त रहेको सहायक सू’चक( राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी सरह) को लागि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रा’वधानअनुसार पदपूर्ति गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

वि’ज्ञापनमा जनाइए अनुसार मा’न्यता प्राप्त शिक्षण सं’स्थाबाट कम्तीमा एस.एल.सी. वा एस.ई.ई.उत्तीर्ण वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको । ग्रे’डिङ प’द्धतिबाट शैक्षिक यो’ग्यता हासिल गरेको ह’कमा जीपीए २ वा सो भन्दा माथिको ग्रे’ड प्वा’इन्ट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।विदेशी शैक्षिक सं’स्थाबाट सो सरहको शैक्षिक यो’ग्यता प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित नि’कायबाट स’मकक्ष निर्धारण गरिएको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।आ’वेदन दिनका लागि उमेर २०७६ बैशाख १ गते १८ वर्ष पूरा भइ २५ वर्ष न’नाघेको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।विज्ञापन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस