साढे दुई वर्षदेखि चो’रीको झु’ठो अ’भियोग लागेका दुई नि’र्दोष सैनिक रि’हा

साढे दुई वर्षदेखि थु’नामा रहेका दुई निर्दाेष सैनिक ज’वान भरतपुर का’रागा’रबाट छुटेका छन् ।भरतपुर कारागारका प्रमुख कमलप्रसाद काफ्लले सैनिक अदालतको आदेशअनुसार थु’नामा रहेका दुई सै’निकहरुलाई छा’डिएको बताए ।

नेपाली सेनाको चितवनस्थित कालीबहादुर ग’ण’बाट ह’ति’या’र ‘ए’स’ए’म’जी’ चो’रेको आरोपमा दुई सै’निक ज’वान का’रागारमा रहेका थिए । कालीबहादुर ग’णका अ’म’ल्दा’र ल’वकुमार गुरुङ्ग र जवान सरोज तामाङ्गलाई सै’निक अदालतले स’फा’इ दिएको थियो ।

ए’सएमजी ह’ति’या’र चो’रीमा उनीहरुको सं’लग्नता नरहेको पुष्टि भएपछि सै’निक अ’दालतले उनीहरुलाई स’फा’इ दिएको हो ।सै’नि’क’द्वय तामाङ र गुरुङले चो’री गरेको भ’निएको साउन ७ गते चितवनमा सै’निक भरत गुरुङको ह’त्या’मा गं’गा’ध’र ढ’कालले

प्रयोग गरेको खु’लेपछि यो मु’द्दा ढ’कालतर्फ फ’र्किएको थियो भने सै’नि’क’द्वयले सै’निक विशेषमा पु’नरावेदन गरेको निवेदनमाथि सु’नुवाई अघि बढाइएको थियो ।उता गन चो’रेको र सोही ह’ति’या’र प्रयोग गरी आफ्नै साथी सै’निक गुरुङको

ह’त्या’समेत आ’फैँले गरेको स्वी’कार गरेका ढकाललाई भने सै’निक स’म’री ज’नरल अदालतले ज’न्म’कै’दको फै’सला सुनाइसकेको छ ।