एक बर्षको तलव र भत्ता १३ करोड

सिर्जना खड्का , दोलखा ।बागमति प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरुको पारिश्रमिक र तलब भत्तामा एक आर्थिक बर्षमा १३ करोड बढी खर्च भएको छ ।प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक र तलब भत्तामा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा कुल १३ करोड ६ लाख ४२ हजार खर्च भएको हो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार एक आर्थिक बर्षमा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक वापत ६ करोड ३ लाख २६ हजार, बैठक भत्तामा ४० लाख ७० हजार र अन्य सुबिधामा ६ करोड ६२ लाख ४५ हजार खर्च भएको हो ।

प्र’तिवेदन अनुसार प्रदेश सभाका ज’नप्रतिनिधिको तो’किएको मासिक पारिश्रमिक भन्दा अन्य सेवा सु’विधामा बढी र’कमखर्च भएको छ । सभामुख, उपसभामुख, सचेतक र सांसदहरुको निर्धारित पारिश्रमिक भन्दा अन्य सेवा सुविधामा ५९ लाख १९ हजार बढी खर्च भएको हो ।वागमति प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठकोे मा’सिक पारिश्रमिक ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने उपसभामुख रा’धिकातमाङको ५० हजार रहेको छ । यस्तै, प्र’तिपक्षिदलको नेताले समेत मा’सिक रुपमा ५० हजार पा’रिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ ।

वागमतिप्रदेश सभाकामुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सभापतिले मासिकपारिश्रमिक ४९ हजार, सचेतकको ४७हजार र प्रदेश सभा सांसदको ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सभाका सभामुखलाई आवास सुबिधा छ भने आवास सुबिधा वापत उपसभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सभापतिले मासिक २५ हजारका दरले रकम पाउने छन् । यस्तै सचेतक र प्रदेश सभाका सांसदले मासिक १५ हजार आवास सुविधा पाउँछन् ।आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा वागमति प्रदेश सभाका उपसभामुख , प्रतिपक्षदलको नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सभापति, सचेतक र प्रदेश सभा सांसदलाई फर्निचर स्वरुप एकमुष्ठ रुपमा ५० हजार रुपैयाँ दिईएको छ ।

यस्तै, निजी सचिवालय खर्च बापत मासिक रुपमा सचेतकले १२ हजार, सभामुखले २ हजार, उपसभामुख/प्रतिपक्षदलको नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सभापतिले १ हजार ७ सय ५० रुपैयाँका दरले रकम पाएका छन् । वागमति प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षदलको नेताले १/१ वटा सवारी साधन पाउने छन् भने सभामुखले मासिक रुपमा सवारी ईन्धनवापत १ सय ५० लिटर र त्रैमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल पाउने छन् । यस्तै, उपसभामुख/प्रतिपक्षदलको नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सभापतिले मासिक रुपमा १ सय २५ लिटर सवारी ईन्धन र त्रैमासिक रुपमा ५ लिटर मोविल पाउने छन् ।

प्रदेश सभा सांसद र सचेतकले भने यातायात सुबिधा वापत प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था छ । सञ्चार सुबिधा वापत सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षदलको नेता र सांसदले ५ हजार तथामुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सभापतिले २ हजार र सचेतकले १५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । धारा बिजुली वापत प्रतिमहिना सभामुखले बिल बमोजिम रकम पाउने छन् भने उपसभामुख÷प्रतिपक्षदलको नेताले ३ हजार, मुख्य सचेतक/प्रमुख सचेतक र सभापति र सचेतकले २ हजार र प्रदेश सभा सांसदले १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने छन् ।

अतिथि सत्कारका लागि सभामुखले प्रति महिना १० हजार सम्म रउपसभामुख÷प्रतिपक्षदलका नेताले ४५ सयदेखि ५ हजारसम्म, सचेतकले ३ हजार ५ सय र सांसदले १ हजार रुपैयाँपाउनेछन् ।आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा बागमति प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिलाई भुक्तानी भएको रकमलाई तुलना गर्दा आवास, सवारी इन्धन, धारा र बिजुलीबाहेक मासिक ७० हजार, उपसभामुख र प्रतिपक्षदलको नेताले ८९ हजार ७ सय ५०, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सभापतिले ८४ हजार ५०, दलको सचेतकले ८२ हजार र सांसदहरुले ६८ हजार ५ सय पाएका छन् ।