लोकसेवाको परीक्षा स्थ’गित

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी तहको सूचना प्रविधि विज्ञ प’दको परीक्षा स्थ’गित गरेको छ। आयोगले असोज २९ र ३० गतेका लागि परीक्षा सञ्चालनको मिति तोकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले हालै जा’री गरेको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मा’पदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आ’देश जा’री गरेको दिन नै आयोगले परीक्षा स्थ’गित गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा आयोगले जा’री गर्ने मा’पदण्ड वि’भेदकारी र कोरोना संक्रमितलाई अ’पहेलना गर्ने भएको भन्दै मा’नव अधिकार र’क्षक सञ्जालद्वारा दा’यर रि’टमा सर्वोच्चले अ’न्तरिम आ’देश जा’री गरेको हो।

अ’न्तरिम आ’देशसँगै कोरोना संक्रमितलाई परीक्षामा सा’मेल नगराउने गरी आयोगद्वारा जा’री मा’पदण्ड कार्यान्वयनमा रो’किएको छ। अदालतले स्वास्थ्य मा’पदण्ड पूरा गरेर संक्रमितको गो’पनीयता कायम राख्दै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगका नाममा आ’देश गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको ए’कल इ’जलासले आयोगको मा’पदण्ड सं’विधानप्रदत्त पे’शा रोजगार गर्न पाउने ह’क, स’मानताको ह’क, स्वास्थ्यका आधारमा वि’भेदवि’रुद्धको हक तथा छु’वाछुत तथा भे’दभाववि’रुद्धको अधिकारको ह’क वि’परीत हुने आ’देशमा उल्लेख गरेको छ।