नु’डल्स खाँ’दा एकै परिवारका नौ जना ठ’हरै

बेइजिंग,(एजेन्सी)वि’षा’क्त नु’डल्स खाँदा चीनमा ए’उटै प’रिवारका नौजना स’दस्यको ज्यान गएको छ । तिनीहरुले झण्डै एक वर्ष देखि फ्रि’जरमा राखिएको नु’डल्स प’काएर खा’एका थिए । चि’निया सरकारी समाचार नि’काय सि’न्ह्वालाई उ’दरित गर्दै दि इ’न्डिपेन्डेन्टले उत्तर पश्चिमी हे’इलोंगजियाँग प्रा’न्तमा बस्ने सो परिवारले ५ अक्टोवरमा घरमै म’कैबाट बनाइएको सो नु’डल्स बिहानको खाजाको रुपमा खा’एको जनाएको छ ।कु’हाइएको मकैको पि’ठोबाट बनेको नु’डल्स यस क्षे’त्रको च’लनचल्तीको खा’द्य प’रिकार मा’निन्छ ।

सो नु’डल्स खाएको केहि घन्टापछि तिनीहरु सबै ए’क्कासी बे’स्सरी बि’रामी प’रेका थिए । ११ अक्टोवर सम्ममा आ’ठजनाको मृ’तयु पुष्टि भएके थियो भने बाँकी एकजनाको त्यसको केहि दिनपछि ज्या’न गएको हो ।चि’कित्सकहरुले महिनौं फ्रि’जरमा राखिएके सो नु’डल्समा पा’इएको वि’षाक्त बो’न्क्रेकिक ए’सिडले श्वा’स प्र’श्वास अं’गमा आ’क्रमण गर्दा तिनीहरुको ज्यान गएको चि’कित्सकिय प्र’तिवेदनमा ज’नाएका छन् । हे’इलोंगजियाँगको रो’ग नि’यन्त्रण तथा रो’कथाम के’न्द«का निर्देशक गा’ओ फे’इले यस्ता वि’षक्त खाद्य प’रिकारले प्रा’यसः ज्या’नै लिने ब’ताएका छन् ।

फे’इ भन्छन् , ‘ यस्तो वि’षले क’लेजो , मृ’गौला , मु’टु र म’स्तिष्क लगायत अन्य सं’वेदनशिल मा’नव अं’गलाई ग’म्भीर क्ष’ति पु¥याउने र यस वि’रुद्ध वि’शेष ए’न्टिडोट न’भएकाले बि’रामीको मृ’तयु हुने सं’भावना ४० देखि १ सय प्रतिशत सम्मै रहेको हुन्छ । ’