बङ्गलादेशमा झ’ण्डै १७ करोड मोबाइल फोनको प्रयोग

ढाका । बङ्गलादेशमा मोबाइल फो’न प्र’योगकर्ताको सङ्ख्या अ’क्टोबरको अ’न्त्यसम्म १६ करोड ८० लाख पु’गेको यहाँको दू’रसञ्चार नि’यमनकारी संस्थाले सोमबार सा’र्वजनिक एक त’थ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।मु’स्लिम ब’हुल यस मु’लुकमा सन् २०२० को १० महिनामा मात्र २५ लाख मो’बाइल प्र’योगकर्ता थ’प भएका ब’ङ्गलादेश दू’रसञ्चार नि’यामक आ’योग (बी’टीआरसी) ले उल्लेख गरेको छ ।बी’टीआरसीका अनुसार ब’ङ्गलादेशमा अ’क्टोबरसम्म कूल १६ करोड ८० लाख ६९ हजार मोबाइल प्र’योगकर्ता रहेका छन् ।

यहाँ चार मोबाइल फोन क’म्पनी रहेका छन् भने तीमध्ये तीन क’म्पनीले वि’देशी ल’गानीमा सेवा प्र’वाह गर्दै आएका छन् ।अ’क्टोबरको अ’न्त्यसम्ममा ग्रा’मीफोन, रो’बी ए’क्साइटा, ब’ङ्गलालिङ्क र रा’ज्यको स्वा’मित्व रहेको टे’लिटकका क्रमशः सात करोड ८१ लाख २१ हजार, पाँच करोड चार लाख १३ हजार, तीन करोड ४९ लाख १७ हजार र ४६ लाख १८ हजार मो’बाइल फोन प्र’योगकर्ता रहेको बी’टीआरसीका् त’थ्याङ्कमा उ’ल्लेख छ ।