अध्यागमन अदालतको सु’नुवाई स्थ’गन पुन: थ’पियो, परिवारसँग मि’लनको आ’शामा बसेकाहरु नि’राश

एजेन्सी , न्युयोर्कको अ’ध्यागमन अदालत लगायत अमेरिकाका अन्य कैयन अध्यागमन अदालतमा हि’राशतमा न’रहेकाहरुको सु’नुवाई फेब्रुअरी ८ अगाडि नहुने भएको छ । ए’क्जुकेटिभ अ’फिस फर इ’मिग्रेशन रि’भ्युले फेब्रुअरी ५ सम्म नियमित सु’नुवाई स्थ’गित गरेकोमा त्यसपछिको स’प्ताहन्तका कारण कम्तीमा फेब्रुअरी ८ सम्म स्थ’गित भएको छ ।स्थगन मिति हरेक साता ब’ढाइदै गएकाले त्यसपछि पनि स्थ’गन मिति ब’ढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । न्युयोर्कको भे’रिक स्ट्री’ट र फे’डरल प्ला’जामा रहेका अ’ध्यामगन अ’दालतहरु हि’राशतमा नरहेकाहरुको सु’नुवाईका लागि कम्तीमा फेब्रुअरी ८ सम्म ब’न्द रहनेछन् ।

यी अ’दालतहरुमा फा’इलिङ र हि’राशतमा रहेकाहरुको सुनुवाई भने जा’री नै रहेको छ । त्यस्तै न्युयोर्कको ब्रोडवेमा रहेको अध्यागमन अदालत पनि फा’इलिङका लागिमात्र खुल्ला रहेको छ ।अ’ध्यागमन अ’दालतमा सु’नुवाईहरु स्थ’गित हुँदा सयौं नेपालीहरु प्र’भावित भएका छन् । बर्षौदेखि ए’साइलमका मु’द्दाको सु’नुवाई कु’रेर बसेका र परिवारसँग पु’नर्मिलनको प्र’तिक्षामा बसेका नेपालीहरु अदालत ब’न्द भएका कारण सु’नुवाई पछाडि स’र्दा मा’रमा परेका हुन् । कोरोनाको म’हामारी सुरु भएदेखि नै मार्चदेखि अ’ध्यागमन अ’दालतहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

अ’ध्यागमन अ’दालतमा हि’राशतमा रहेकाहरुबाहेक अन्यको सु’नुवाई हुन नसक्दा कै’यन नेपालीहरु मा’रमा परेका छन् । ए’क्जुकेटिभ अ’फिस फर इ’मिग्रेशन रि’भ्युका अ’नुशार अमेरिकाका अ’ध्यागमन अदालतहरुमा नेपालीहरुका पे’न्डिङ के’सहरु अझ ब’ढेका छन् ।अमेरिकाका अ’ध्यागमन अदालतहरुमा नेपालीहरुका ३९४१ के’सहरु पे’न्डिङ रहेका छन्, जसमध्ये ३९०० के’सहरु इ’मिग्रेशन सम्बन्धित रहेका छन् । इ’मिग्रेशनका नेपालीका पे’न्डिङ के’सहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै न्यु’योर्कमा २०६७ के’सहरु रहेका छन् ।नेपालीका अधिकांश अ’ध्यागमन के’सहरु ए’साइलमसँग सम्बन्धित रहेका छन् । खसोखास