१३ हजार किलोमिटर यात्रा ग’रेर अमेरिका पु’गेको परेवा अव सु’रक्षित

४ माघ २०७७, आईतवार काठमाडौं। अ’ष्ट्रेलियाले जै’व–सु’र’क्षाका लागि ख’तरा ठा’नेको प’रेवालार्य तत्काल मा’र्न प्र’तिब’न्ध ल’गाएको छ । अमेरिकाको एक पं’क्षी सं’गठनले वि’ज्ञप्ति नि’कालेर वि’रोध ज’नाएपछि ती प’रेवालाई त’त्काल जीवन दा’न मि’लेको हो । अमेरिकाको ओ’काहोमाको सं’स्था अ’मेरिकन रे’सिङ पि’जन यु’नियनको प्रमुख डि’योन र’बर्ट्सले परेवाको खु’ट्टामा बाँ’धिएका व्या’ण्डप्रति शं’का ग’र्दै त्यसलाई फ’र्जी ब’ताएका थिए र उनले प’रेवालाई न’मार्न आ’ग्रह गरेका थिए ।

परेवाको खु’ट्टामा बाँ’धिएको व्या’ण्डमा ले’खिएको जानकारी अनुसार यो प’रेवाले अ’मेरिकाको ओ’रेगन प्रा’न्त दुई महिना पहिला छो’डेको थियो। त्योे ठाउँ अ’स्ट्रेलियाको मे’लबर्नबाट करिव १३ हजार किलोमिटरको दू’री छ। प’रेवाको खु’ट्टामा बाँ’धिएको व्या’ण्डको आ’धारमा बिहीबार अ’स्ट्रेलियाका अ’धिकारीहरुले उ’क्त प’रेवा ज’नस्वास्थ्यका ला’गि ख’तरा भ’एको भ’न्दै त्य’सलाई मा’र्नु पर्ने ब’ताएका थिए।