डि’आइजी उत्तम सुवेदीले ‘भा’गर’थी ह’त्या’ का दो’षी यसरी प’त्ता ल’गाए

काठमाडौं । भा’गर’थी भ’ट्टको ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या भ’एपछि नेपाल प्रहरी नि’कै द’बाबमा थियो । वि’गतमा नि’र्म’ला प’न्त’को कञ्चनपुरमा ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या भएपनि दो’षी पत्ता ला’ग्न स’केको थिएन । त्यसैले भा’गर’थी भट्ट ह’त्या प्रकरणले रा’जनीतिक रु’प लिन था’लिसकेको थियो ।सडकमा ब’ला’त्का’र’वि’रुद्ध प्र’दर्शन ब’ढ्दै गएको थियो । यसले प्रहरी मु’ख्यालय मात्र न’भई सिंहदरबार र बालुवाटार स’मेत द’बाबमा परे ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल देखि आ’इजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले समेत घ’टनाबारे चा’सो ब’ढाएका थिए ।

क्षेत्रीले सिधै सु’दूर पश्चिमका डिआइजी उत्तमराज सुवेदीलाई सम्पर्क ग’री घ’टनाको अ’नुसन्धानबारे छ’लफल ग’रेका थिए ।प्रहरी मु’ख्यालको नि’र्देशनलगत्तै डि’आइजी सुवेदी आ’फै बैतडी पुगे । उनी घ’टनास्थलमा स’मेत पु’गे । ता’लिमप्राप्त कु’कुर र प्रा’विधिकहरु समेत लि’एर सु’वेदी बैतडी पु’गेपछि आ’रोपी दिनेश भट्ट स’मेतको मु’टुले ढ्या’ङ्ग्रो ठो’केको थियो । उनी अ’न्य दिन ब’ला’त्का’र’वि’रुद्धको प्र’दर्शनमा पुग्थे । तर, सो’ही दि’न गो’ठालो गए । त्यसले उनी शं’काको घे’रामा परे ।डि’आइजी सुवेदीले सं’यम भएर घ’टनाबारे ग’हिरो अ’नुसन्धानको ने’तृ्त्व लिए ।

उनले ब’रु समय ला’गोस् तर दो’षी उ’म्कन न’पाओस् र प्र’माणहरु पनि य’थेष्ठ सं’कलन होस् भन्ने उ’द्देश्यका साथ पा’इला चा’ले ।न’भन्दै दिनेश भट्टको प’हिचान भयो । उनलाई नि’गरानीमा मा’त्र रा’खेर अनुसन्धान जा’री रा’खियो । दिनेशकै घ’टनामा सं’लग्नता रहेको ल’गभग नि’श्चित भ’एपछि उनलाई पक्राऊ ग’री ब’यान लिइयो ।सुवेदीले नि’कै सा’वधानी अ’पनाउँदै कु’शलतापूर्वक अ’नुसन्धानको ने’तृत्व लि’एर भा’गर’थी ह’त्याका आ’रोपी प’त्ता ल’गाई आज सा’र्बजनिक ग’र्न स’फल भए ।रिपोर्टस नेपाल