काठमाडौंको ज’डिबुटीमा म’हिलाको ह’त्या, सि’न्धुपाल्चोकबाट ३६ व’र्षीय गो’पाल ता’माङ प’क्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंको ज’डिबुटीमा बुधवार एउटा नि’र्माणाधिन घ’रमा म’हिलाको श’व भे’टिएको थियो । सो श’व सु’शीला ने’पालीको भ’एको खु’लेको छ ।सि’न्धुली घर ब’ताइएको सु’शीलालाई कु’ट’पि’ट ग’रेर ह’त्या ग’रिएको प्र’हरीको प्रा’रम्भिक अ’नुसन्धानबाट खु’लेको हो । ह’त्या’मा सं’लग्न र’हेको आ’रोपमा प्र’हरीले सि’न्धुलीका ३६ व’र्षीय गो’पाल तामाङलाई प’क्राउ ग’रेको छ ।बि’हीबार सि’न्धुपाल्चोकबाट प’क्राउ ग’रेर गो’पाललाई का’ठमाडौं ल्या’इएको म’हानगरीय प्रहरी प’रिसर काठमाडौंका प्र’वक्ता (ए’सपी) रमेश बस्नेतले ब’ताएका छन् ।

स’डकमा ब’स्ने, प्ला’ष्टि’क र का’र्टु’न सं’कलन ग’रे’र गु’जा’रा च’लाउने सु’शीला र गो’पाल आ’फूलाई श्री’मान्–श्री’मती ब’ताउँथे । दै’निक म’दि’रा से’व’न ग’रे’र झ’गडा ग’र्थे ।बु’धवार पनि म’दि’रा से’व’न ग’रे’र गो’पालले उ’नलाई कु’ट’पि’ट ग’रेको प्र’हरीको अ’नुसन्धानबाट था’हा भ’एको छ । ह’त्या’बारे म’हानगरीय प्रहरी प्र’भाग को’टेश्वरका इ’न्सपे’क्टर राजन ला’माको टो’लीले अ’नुसन्धान ग’रेर आ’रोपी प’हिचान ग’रेको थियो ।आ’रोपी गो’पाल तामाङ सि’न्धुलीको क’मलामाई न’गरपालिका–६ रा’तामा’टाका स्था’निय हुन् ।

सु’शीला’को मृ’त्यु’पछि उ’नी भा’गेर सि’न्धुपाल्चोक पु’गेका थि’ए ।श’व पो’ष्ट’मा’र्ट’म’का ला’गी त्रिवि शिक्षण अस्पताल म’हराजगञ्जमा प’ठाइएको छ । मृ’त’क’का आ’फन्त स’म्पर्कमा न’आएकाले प्र’हरी प्र’तिवेदनका आ’धारमा गो’पालबि’रुद्ध मु’द्दा च’लाउने प्र’हरीको त’यारी छ ।