प्रदेश २ प्र’मुख झा’ले लि’ए स’पथ, उपराष्ट्रपति र सभामुख ग’एनन्

काठमाडौं । प्रदेश २ का न’वनियुक्त प्र’देश प्र’मुख राजेश झाले स’पथ लि’एका छन् ।केही बेरअघि शी’तल नि’वासमा आ’योजित वि’शेष स’मारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झा’लाई प’थ तथा गो’पनियताको स’पथ ग्र’हण ग’राएकी हुन् ।स’पथग्रहण स’मारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ग’णेशप्रसाद ति’मिल्सिना उ’पस्थित थिए ।उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अ’ग्नि सापकोटा भने स’मारोहमा स’हभागी भ’एनन् ।यसअघि सं’वैधानिक आ’योगका प’दाधिकारीहरूको स’पथ ग्र’हण स’मारोहमा पनि उपराष्ट्रपति र सभामुख उ’पस्थित भएका थि’एनन् ।

म’न्त्रिपरिषदको सि’फारिसमा राष्ट्रपतिले रौ’तहटका ‘राजेश अ’हिराज’ लाई प्रदेश २ को प्र’मुखमा नि’युक्त ग’रेकी थि’इन् । म’धेश मा’मिलामा वि’द्यावारिधी ग’रेका झा प’त्रकारितामा स’मेत सं’लग्न छन् ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश २ का प्रदेश प्र’मुख ति’लक परियारलाई आ’जै प’दमुक्त ग’रेकी थिइन् । प’रियारलाई प’दमुक्त ग’रेपछि रि’क्त ठा’उँमा झा’लाई नि’युक्त ग’रिएको हो ।