ना’तिसंग वि’दावारी भ’एर स्वा’स्थ्य उ’पचारकालागी दि’ल्ली ला’गे बा’बुराम भ’ट्टराई

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं ज’नता स’माजवादी पा’र्टीका सं’घीय प’रिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई उ’पचारका ला’गि भा’रतको न’याँ दि’ल्ली ला’गेका छन् । उ’नले ना’तिसंगको त’स्बिर रा’ख्दै आ’फु दि’ल्ली जा’न ला’गेको ब’ताएका हुन् ।उ’नले सा’माजिक सं’जाल फे’सबुकमा भ’नेका छ’न् – ना’ति ल’गायतसंग वि’दावारी भ’एर स्वा’स्थ्य उ’पचारकानि’म्ति दि’ल्लीतिर ला’गियो! उ’नी आज नेपाल वा’युसेवाको ज’हाजबाट भारतको नयाँ दि’ल्ली जा’न ला’गेका हुन् ।उनको पे’टमा स’मस्या दे’खिएपछि ला’मो स’मयदेखि काठमाडौंको नि’दान अस्पतालमा प’रीक्षण तथा उप’चार ग’राउँदै आ’एको उनको स’चिवालयले ज’नाएको छ ।

उनी ला’मो स’मयदेखि पे’ट स’म्बन्धी स’मस्याबाट पी’डित छन् । उनले ला’मो स’मयदेखि काठमाडौंको नि’दान अस्पतालमा प’रीक्षण तथा उ’पचार ग’राउँदै आ’एका थिए ।अहिले चि’कित्सकहरुले न्यु’रो-इ’न्डोक्राइनको ट्यु’मर भ’एको आ’शंका गरी स’ल्लाह र सि’फारिश ग’रेकाले उनी दिल्लीमा त्यसको उ’पचारका ला’गि जा’न ला’गेका हुन् । दिल्लीमा उ’नको उ’पचार ‘इ’न्स्टिच्युट अफ लि’भर एण्ड बि’लिअरी सा’इन्सेस’मा हुनेछ । उ’पचारका क्रममा उनीसँग हिसिला य’मी र उ’नका प्रे’स स’ल्लाहकार वि’श्वदीप पाण्डे र’हनेछन् ।