टे’निस स्टा’रकी छो’रीले दु’र्लभ हा’त्तीमाथि न’ग्न फोटो खि’चाएपछी…

काठमाडौं। इ’न्स्टाग्राम ला’इकको लागि इ’ण्डोनेसियाको बा’लीमा दु’र्लभ हा’त्तीमाथि न’ग्न फोटो खि’चाएकी ए’क रु’सी इ’न्फ्लुएन्सरले मा’फी मा’गेकी छिन् । रु’सी टे’निस स्टा’र ये’भ्गेनी क’फेल्निकोभकी २२ वर्षकी छोरी अ’लेस्या क’फेल्निकोभाले गत ह’प्ता ‘ने’चुरल भा’इब्स’ क्या’प्सनसहित ए’उटा फोटो शे’यर ग’रेकी थि’इन् । अ’र्को पो’स्टमा उनले हा’त्तीमाथि ल’ग्न पो’जसहित फो’टो पो’स्ट ग’रेकी थि’इन् ।यो पो’स्ट शे’यर भ’एसँगै के’हीले ‘जी’वनमै पहिलो पटक म हा’त्ती बन्न चाहन्छु’ भन्दै प्र’तिक्रिया दिएका थिए तर अन्य प्र’योगकर्ताहरु भने आ’क्रोशित भए ।

धेरैले अ’लेस्याको आ’लोचना ग’रेका थिए । केहीले य’सलाई ज’नावरमाथिको हिं’सा भ’नेका थिए । अ’लेस्याले यसको ला’गि मा’फी मा’ग्दै गर्दा उनका आ’लोचकहरुले अ’द्भूत सु’न्दरतामा अ’श्ली’ल’ता दे’खेको समेत ब’ताएकी छिन् । स’फा’इ दिँदै अ’ले’स्याले आ’फूले बा’लीमा ज’नावर र बा’लिनेसे गा’उँको ला’गि डो’नेसन दि’एको स’मेत ब’ताइन् ।