प्रेममा ब’फादार हुन्छन् यस्ता युवतीहरू, यी नाम भएका युवतीले छो’ड्दैनन् पार्टनरका हात

काठमाडौं- केही युवतीहरु युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् भने कोही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम गर्छन । प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु आफैमा बौ’द्धिक हुन्छन् ।

उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला ? उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? आउनुहोस् जानाँै पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरुको बारेमा ।

A नामका युवती -पहिलो अक्षर ब् हुने युवतीहरुको स्वाभाव इ’मोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता युवतीहरु छिट्टै पा’र्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘ए’क्स्ट्रा के’यरिङ’ प्रकृतिका यस अ’क्षरवाली युवती जीवनभरी पा’र्टनरको साथ छोड्दैनन् ।

B नामका युवती-यस अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती सं’वेदनशील हुन्छन् । र, छिट्टै प्रेममा पर्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीको बा’नीको बारेमा सचेत हुन्छन् । आफूले आ’शा गरेजस्तो नभएमा बिना साथी रहन पनि स्वी’कार गर्छन् ।

G नामका युवती-यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेमको च’क्करमा पर्छन् । पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने यस्ता यु’वतीहरु साँचो प्रेम गर्छन् । र जस्तो सुकै कठिन प’रिस्थितीमा पनि जी’न्दगीभर साथ नि’भाउँछन् ।

M नामका युवती-यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती दि’लवाली हुन्छन् । जति छि’ट्टो प्रेममा पर्छन् । जो उनीहरुको जीवनमा आउँछन् उनीहरुलाई जी’वनभरी साथ छो’ड्दैनन् ।

P नामका युवती-प्रेम विवाहमा विश्वास गर्ने यस्ता युवतीहरु पनि छि’ट्टै प्रेममा पर्छन् । यिनीहरु आफ्नो पा’र्टनरलाई कहिल्यै धो’का दिँदैनन् । यद्यपि, यिनीहरुले कहिल्यै साँचो प्रेम पा’उँदैनन् ।

T नामका युवती-यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हि’च्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पा’उनको लागि जे पनि गर्छन् । र जी’न्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छो’ड्दैनन् ।